Ställa av bilen

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Du slipper då betala fordonsskatt och trafikförsäkring. Detta gör du vi Transportstyrelsen.

http://www.transportstyrelsen.se/Vag/Fordon/Av-och-pastallning/Avstallning-av-fordon/